برگزاری کمیته هم افزایی گروه صنعتی آرمان  

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی آرمان؛  در تاریخ  1402/2/11 نخستین  کمیته هم افزایی سال 1402به میزبانی گروه صنعتی آرمان برگزار شد. این کمیته در راستای استراتژی گروه و با هدف  تعامل ، هم افزایی و مشارکت بین هیات مدیره گروه،معاونین گروه و مدیران عامل شرکت های تابعه تعریف شده است. اهم موضوعات مورد بررسی در این جلسه بررسی گزارش های اقتصادی و متغیرهای پولی و تورم در سال 1402 و نیز هم اندیشی پیرامون سیاست گذاری های شرکتی  بوده است .