گروه صنعتی آرمان در شهریور ماه سال 1401 با خرید 50 درصدسهام، به عنوان سهامدار عمده شرکت سرمایه ­گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) معرفی گردید .

شرکت سرمایه­گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) در زمینه های متعددی از جمله : کشاورزی و شیلات، ساختمان، آب و خاک، صنعت و بازار سرمایه فعالیت می نماید.این گروه با هدف توسعه زیر ساخت ها و در راستای تکمیل زنجیره ارزش زیر مجموعه های خود در حوزه های کشاورزی ، بازار سرمایه و ساختمانی اقدام به خرید سهام مذبور نموده است .