شرکت سرمایه­گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به منظور توسعه فعالیت­های اقتصادی در استان خوزستان در سوم خرداد ماه سال 1375 مصادف با سالروز آزادی خرمشهر پذیره­ نویسی خود را آغاز نمود. این شرکت که با نام سهام وثخوز در بازار سرمایه شناخته می شود از شهریور ماه سال جاری با انتقال 51 درصد از سهام خود به عنوان یکی از شرکت های تابعه گروه صنعتی آرمان به شمار می رود .

از مهم ترین ماموریت های این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف-به فعالیت رساندن بخشی از استعدادهای استان در بخش­های مختلف اقتصادی به صورت نمادین با ایجاد واحدها و شرکت­های مختلف تولیدی و واگذاری آنها.

ب- تشکیل سرمایه و­ هدایت پس اندازهای اندک به بخش اقتصادی مولد و جلب متخصصان و صاحبان منابع مالی و اعتباری برای مشارکت.

ج- ارتقاء فرهنگ مشارکت عمومی در فعالیت­های اقتصادی شرکتی و آشنائی عمومی با بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار به منظور بسترسازی توسعه بلند مدت اقتصادی استان.

شرکت های تابعه :

     شرکت کشت و صنعت شمال خرمشهر: این پروژه به منظور اصلاح اراضی و سپس فعالیت کشاورزی و ایجاد اشتغال در شهرستان خرمشهر شروع شد. تاکنون کلیه زیرساختهای لازم از جمله احداث ایستگاه های پمپاژ، کانال انتقال آب به طول 7،200 متر شبکه زهکش زیر زمینی و روباز و شبکه آبیاری کم فشار با استفاده از لوله های پلی اتیلن در مساحت تقریبی 1،920 هکتار به مرحله اجرا درآمده است. هم اکنون اراضی این شرکت در مرحله آبشویی و کشت آزمایشی قرار دارد ولی مشکلاتی نیز در تأمین آب پروژه وجود دارد که با هماهنگی مسئولین استان و سازمان آب و برق و سازمان جهاد کشاورزی رفع این مشکلات در دستور کار قرار گرفته است و امید می رود در آینده نزدیک آب پایدار و با کیفیت برای پروژه تأمین تا نسبت به تسریع در بهره برداری اراضی اقدام شود.