مجموعه مدیریت سرمایه خوشه  فعالیت خود را با هدف ایجاد نهاد مالی برای سرمایه گذاری در سال 1399آغاز کرد.این مجموعه به پشتوانه تجربه بالای نیروی انسانی متخصص در زمینه فعالیت در بازار سرمایه در صدد ارائه فعالیت های مالی متنوع اعم از : خدمات معاملات اوراق بهادار، کارگزاری بیمه،  تبادلات ارزی در بستر دیجیتال،  سبد گردانی، مدیریت پرتفوی،  بیزینس پلن BP،  ارزش گذاری V،  طرح توجیهی  FSوخدمات مشاوره سرمایه گذاری است.